ΔΑΒΑΚΗ 3-5, 115 26 ΑΘΗΝΑ
TEL +30 210 6980690
EMAIL info@aslanogloucc.gr

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕ-ΤΕ-ΣΑ: 10.30-15.30
ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ: 10.30-14.30 & 17.30-20.00